Saobraćajna signalizacija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Pitanje Bodova/Kat
1. За време управљања возилом у саобраћају на путу, возачи су дужни да:
(Заокружити два тачна одговора)
а) кретање возила прилагоде сопственим проценама саобраћајне ситуације без обзира на опасности на које их упозоравају знакови опасности,
б) се придржавају ограничења, забрана и обавеза изражених саобраћајном сигнализацијом и да поступе у складу са њиховим значењем,
в) поступају по наредбама израженим знаковима обавештења,
г) кретање возила прилагоде сопственим проценама саобраћајне ситуације без обзира на ограничења, забране и обавезе изражене саобраћајном сигнализацијом,
д) своје кретање прилагоде опасностима на које их упозоравају знакови опасности.
2
2. Саобраћајни знакови:
а) морају бити изведени тако да се садржај њихових порука не може мењати,
б) могу бити изведени тако да се садржај њихових порука може мењати делимично или у целини, при чему измењени изглед и садржај мора одговарати прописаном саобраћајном знаку,
в) морају бити изведени тако да се садржај њихових порука може мењати делимично или у целини.
2
3. Саобраћајни знакови који су изведени са изменљивим садржајем порука:
(Заокружити два тачна одговора)
а) могу бити стално активирани,
б) могу бити активирани према потреби, односно искључени када таква потреба не постоји,
в) морају увек бити активирани, односно давати одређену поруку,
г) морају бити уклоњени када нису активирани, односно не дају одређену поруку.
2
4. Саобраћајни знакови се постављају:
(Заокружити два тачна одговора)
а) са десне стране пута,
б) са десне или леве стране пута,
в) на конзолни носач на објекту са десне стране пута или изнад коловозне траке,
г) са леве стране пута.
2
5. Саобраћајни знакови се постављају са:
(Заокружити два тачна одговора)
а) десне стране пута,
б) десне или леве стране пута,
в) десне стране пута, а ако прети опасност да учесници у саобраћају неће правовремено уочити саобраћајни знак, он се поставља и на левој страни пута,
г) леве стране пута.
2
6. Постављање, уклањање и измена значења саобраћајне сигнализације као и опреме пута, учесницима у саобраћају:
а) је дозвољено, само у случају означавања гараже и колског прилаза,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено, само у случају када значење саобраћајне сигнализације не одговара саобраћајној ситуацији.
2
7. Постављање табли, знакова, светала, стубова или других сличних предмета којима се заклања или умањује уочљивост постављене саобраћајне сигнализације, учесницима у саобраћају:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено, само у случају када значење саобраћајне сигнализације не одговара саобраћајној ситуацији,
в) је дозвољено када је надлежни орган локалне самоуправе издао одобрење за постављање таквих предмета.
2
8. Постављање предмета који својим обликом, бојом, изгледом или местом постављања, подражавају или личе на саобраћајну сигнализацију или заслепљују учеснике у саобраћају или одвраћају њихову пажњу у мери која може бити опасна за безбедност саобраћаја, учесницима у саобраћају:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено, само у случају означавања гараже и колског прилаза,
в) је дозвољено када је надлежни орган локалне самоуправе издао одобрење за постављање таквих предмета.
2
9. Саобраћајни знакови су:
(Заокружити три тачна одговора)
а) знакови опасности,
б) семафори,
в) знакови изричитих наредби,
г) знакови обавештења,
д) ознаке на коловозу,
e) знаци које дају полицијски службеници.
2
10. Саобраћајни знакови се изводе тако да се садржај њихових порука:
а) не може мењати,
б) може мењати делимично или у целини, при чему измењени изглед и садржај мора одговарати прописаном саобраћајном знаку.
2
11. Саобраћајни знакови којима се учесницима у саобраћају на путу стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати су:
а) знакови опасности,
б) знакови изричитих наредби,
в) знакови обавештења.
2
12. Саобраћајни знакови који учеснике у саобраћају упозоравају на опасност која им прети на одређеном месту, односно делу пута и обавештавају о природи те опасности су:
а) знакови изричитих наредби,
б) знакови обавештења,
в) знакови опасности.
2
13. Саобраћајни знакови који учесницима у саобраћају пружају потребна обавештења о путу којим се крећу и друга обавештења која им могу бити корисна су:
а) знакови опасности,
б) знакови изричитих наредби,
в) знакови обавештења.
2
15. Знакови опасности, по правилу, се постављају:
а) на удаљености од 150 m до 250 m испред опасног места на путу,
б) непосредно испред опасног места на путу,
в) на удаљености од 100 m испред опасног места на путу.
3
16. Знак опасности који је постављен на путу ван насеља на удаљености мањој од 150 m или већој од 250 m испред опасног места на путу:
а) мора имати допунску таблу на којој је назначена удаљеност до опасног места,
б) мора имати допунску таблу на којој је назначена врста опасности,
в) не мора имати допунску таблу.
3
17. Знак опасности који је постављен на путу у насељу на удаљености мањој од 150 m испред опасног места:
а) мора имати допунску таблу на којој је назначена удаљеност до опасног места,
б) мора имати допунску таблу на којој је назначена врста опасности,
в) не мора имати допунску таблу.
3
18. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) приближавање кривини на лево, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
б) смер којим се возила морају кретати,
в) пут са једносмерним саобраћајем.
3
19. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) смер којим се возила морају кретати,
б) приближавање кривини на десно, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
в) пут са једносмерним саобраћајем.
3
20. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва налево,
б) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва на десно,
в) приближавање делу пута са више кривина или са узастопним кривинама, које су опасне по својим физичким карактеристикама или због недостатка прегледности.
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se