Posebne mere i ovlašćenja

1 2 3 4 »
Pitanje Bodova/Kat
1. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
(Заокружити два тачна одговора)
а) се креће возилом брзином која је од 51 km/h до 70 km/h већа од дозвољене на путу у насељу,
б) управља возилом под дејством алкохола,
в) управља возилом за које је при контроли саобраћаја утврђено да је технички неисправно због неисправности уређаја за управљање или уређаја за заустављање,
г) одбије да се подвргне испитивању, односно стручном прегледу.
2
2. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
(Заокружити два тачна одговора)
а) захтева анализу крви, односно урина,
б) ноћу на моторном возилу за време вожње у саобраћају на путу нема укључена дуга светла,
в) управља возилом под дејством психоактивних супстанци,
г) се креће брзином која је већа за више од 70 km/h од дозвољене на путу ван насеља.
2
3. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
(Заокружити два тачна одговора)
а) прекорачи дневно време управљања,
б) се насилнички понаша у саобраћају (насилничка вожња),
в) се креће брзином која је већа за више од 70 km/h од дозвољене на путу ван насеља,
г) прекорачи недељно време управљања.
2
4. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
(Заокружити два тачна одговора)
а) управља возилом за време трајања заштитне мере или мере безбедности,
б) управља возилом које је оптерећено преко своје носивости за више од 5%,
в) нема возачку дозволу за управљање возилом оне категорије којој припада возило којим управља,
г) прође светлосни саобраћајни знак када је тим знаком забрањен пролаз.
2
B C D F
5. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
(Заокружити два тачна одговора)
а) је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања искључења возача,
б) управља возилом након истека рока важења возачке дозволе, односно пробне возачке дозволе,
в) није искористио дневни одмор у року од 24 сата након завршетка претходног дневног или недељног одмора,
г) се у зони школе креће брзином која је преко 50 km/h већа од дозвољене.
2
B C D
6. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
(Заокружити два тачна одговора)
а) је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања искључења возача,
б) управља возилом након истека рока важења возачке дозволе, односно пробне возачке дозволе,
в) прође светлосни саобраћајни знак када је тим знаком забрањен пролаз,
г) се у зони школе креће брзином која је преко 50 km/h већа од дозвољене.
2
7. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
(Заокружити два тачна одговора)
а) управља возилом за време трајања заштитне мере или мере безбедности,
б) управља возилом које је технички неисправно,
в) нема возачку дозволу за управљање возилом оне категорије којој припада возило којим управља,
г) прође светлосни саобраћајни знак када је тим знаком забрањен пролаз.
2
8. Ради утврђивања присуства алкохола у организму возач по налогу овлашћеног лица:
а) је дужан да поступи без одлагања и омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.),
б) није дужан да омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.), у случају да захтева да се изврши анализа крви, односно крви и урина у одговарајућој установи,
в) није дужан да омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.), уколико прекине са управљањем моторним возилом.
2
9. Да ли је возач дужан да ради утврђивања присуства алкохола у организму без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица, и омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.)?
а) Не.
б) Да.
в) Да, само ако је учествовао у саобраћајној незгоди.
2
10. Возач може захтевати да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја, у одговарајућој установи, о сопственом трошку:
а) ако оспорава резултате добијене извршеним испитивањем помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.),
б) и без извршеног испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.),
в) у року од 24 сата након извршеног испитивања.
2
11. Возач може захтевати да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја, у одговарајућој установи, о сопственом трошку ако оспорава резултате добијене извршеним испитивањем помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.):
а) у писаној форми, на лицу места, у записник у коме су утврђени резултати испитивања,
б) усмено на лицу места,
в) у писаној форми, у року од 24 сата након извршеног испитивања.
2
12. Ако возило којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја, полицијски службеник може:
а) привремено одузети возило док не престану разлози за искључење возача,
б) преместити возило, односно наложити да се возило премести,
в) омогућити возачу да заврши започету вожњу до жељеног одредишта.
2
13. Ако возило које је искључено из саобраћаја, омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја полицијски службеник може:
а) привремено одузети возило док не престану разлози за искључење возача, односно возила,
б) преместити возило, односно наложити да се возило премести,
в) омогућити возачу да заврши започету вожњу до жељеног одредишта.
2
14. Полицијски службеник може преместити, односно наложити да се премести:
а) свако возило којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја,
б) возило којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја када исто омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја,
в) свако возило чији возач је прекршио и показује намеру за даље кршења прописа о безбедности саобраћаја.
2
15. Полицијски службеник може преместити, односно наложити да се премести:
а) свако возило које је искључено из саобраћаја,
б) свако возило које не испуњава услове за учешће у саобраћају,
в) возило које је искључено из саобраћаја када исто омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја.
2
16. Трошкове премештања возила којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја сноси:
а) власник, односно корисник возила,
б) орган чији је службеник наложио премештање,
в) власник, односно корисник возила, само у случају када је искључени возач задржан до отрежњења.
2
17. Трошкове премештања возила које је искључено из саобраћаја сноси:
а) власник, односно корисник возила, само у случају када је возило искључено због неисправности уређаја за управљање или уређаја за заустављање,
б) орган чији је службеник наложио премештање,
в) власник, односно корисник возила.
2
18. Возач који је под дејством алкохола ће бити задржан до отрежњења, а најдуже 12 сати, ако има садржај алкохола у крви већи од:
а) 0,50 mg/ml,
б) 1,00 mg/ml,
в) 1,20 mg/ml.
2
19. Возач који одбије да се подвргне испитивању на присуство алкохола и/или других психоактивних супстанци ће бити:
а) само искључен из саобраћаја,
б) спроведен у одговарајућу установу да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја,
в) искључен из саобраћаја и обавезно задржан.
2
20. Возач који је под дејством алкохола, чији је садржај алкохола у крви мањи од 1,20 mg/ml:
а) мора бити обавезно задржан,
б) може бити задржан само ако изражава намеру, односно ако постоји опасност да ће наставити са управљањем возилом након што је искључен из саобраћаја,
в) може бити задржан само ако је изазвао саобраћајну незгоду.
2
1 2 3 4 »
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se